– Ogłoszenie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miedznie ul. Plac Wolności 8 ogłasza nabór otwarty dla beneficjentów, którzy chcą uczestniczyć w projekcie systemowym

„Z OPTYMIZMEM W PRZYSZŁOŚĆ”

współfinansowany ze środków EFS w ramach

Poddziału 7.1.1 „ Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”.

Działania 7.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji społecznej”

Priorytet VII „ Promocja integracji społecznej”

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

w okresie od 1 lipca 2010 do 31 grudnia 2010r.

Projekt przewiduje działania takie jak:

kurs prawa jazdy
kurs obsługi kasy fiskalnej
kurs opiekunki osoby starszej
kurs komputerowy
warsztaty z psychologiem i doradcą zawodowym
przeprowadzenie warsztatów badań pracowniczych

Do projektu przewidziany jest nabór 10 osób długotrwale bezrobotnych w wieku aktywności zawodowej (mężczyźni, kobiety).

Zainteresowanych uczestnictwem w powyższym projekcie prosimy o zgłaszanie się do ośrodka pomocy społecznej w celu wzięcia udziału w rekrutacji w dniach 1-20 lipca 2010r.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Grażyna Tulwin

About Author

Back to top