– Z optymizmem w przyszłość – podsumowanie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miedznie od 01.07.2010r. do 31.12.2010r. realizował projekt systemowy „Z optymizmem w przyszłość”.

W projekcie brało udział 10 kobiet długotrwale bezrobotnych (chociaż wzięto pod uwagę zasadę równości szans zarówno kobiet i mężczyzn, zgłosiły się same kobiety).

Celem głównym projektu było zwiększenie aktywności zawodowej osób długotrwale bezrobotnych korzystających z pomocy społecznej.

W ramach projektu „Z optymizmem w przyszłość” były organizowane kursy i szkolenia takie jak:

  • kurs prawa jazdy kat. B- na który uczęszczało 5 pań
  • kurs opiekunka osoby starszej- na który uczęszczało 5 pań
  • kurs obsługi kasy fiskalnej- na który uczęszczało 5 pań
  • kurs komputerowy- na który uczęszczało 10 pań
  • szkolenie z doradcą zawodowym i psychologiem- na które uczęszczały wszystkie 10 pań.

Poza tym panie przeszły badania profilaktyczne przeprowadzone przez lekarza medycyny pracy i otrzymały zaświadczenia o zdolności do pracy.

Kursy i szkolenia zakończyły się otrzymaniem zaświadczenia, które pozwolą paniom zdobyć dodatkowe kwalifikacje, co pomoże odnaleźć się na rynku pracy. Osoby dojeżdżające otrzymały zwrot kosztów za przejazdy na podstawie biletów.

Dodatkowo w ramach zadania aktywna integracja wprowadzono dwa działania tj.:

  • jednodniowe warsztaty wizażu- na które uczęszczało 10 pań
  • integracyjny wyjazd do teatru- w którym wzięły udział wszystkie panie.

Projekt zakończył się spotkaniem integracyjno- podsumowującym, na którym zostały wręczone zaświadczenia ukończenia kursów i szkoleń i albumy ze zdjęciami, jako pamiątka z udziału w projekcie oraz paczki świąteczne.

Panie wypełniły ankietę ewaluacyjną, która pozwoli zbadać rezultaty założone w projekcie.

About Author

Back to top