– Ogłoszenie

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miedznie ul. Plac Wolności 8, ogłasza nabór otwarty dla beneficjentów, którzy chcą uczestniczyć w projekcie systemowym

„Z OPTYMIZMEM W PRZYSZŁOŚĆ”

współfinansowanym ze środków EFS w ramach

Poddziałania 7.1.1 „ Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”.

Działania 7.1 „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji społecznej”

Priorytet VII „ Promocja integracji społecznej”

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

w okresie od 1 kwietnia 2011 do 31 grudnia 2011r.

Do projektu przewidziany jest nabór 10 osób bezrobotnych w wieku aktywności zawodowej (mężczyźni, kobiety).

Zainteresowanych uczestnictwem w powyższym projekcie prosimy o zgłaszanie się do Ośrodka Pomocy Społecznej w celu wzięcia udziału w rekrutacji w dniach 1-20 kwietnia 2011r.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Grażyna Tulwin

About Author

Back to top