– Plakat II

„Z optymizmem w przyszłość”

 projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,  realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miedznie w ramach:

 Poddziałanie 7.1.1

Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

Działanie 7.1

Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji

             Priorytet VII

Promocja integracji społecznej

W ramach projektu organizowane są kursy i szkolenia: 

  • Kurs prawa jazdy kat. B
  • Kurs koparko – ładowarki
  • Kurs florystyki
  • Kurs podstawy obsługi komputera
  • Szkolenia z doradca zawodowym
  • Szkolenie z psychologie

About Author

Back to top