– Plakat

„Z optymizmem w przyszłość”

 Projekt realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miedzniew ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny

     Priorytet VII

Promocja integracji społecznej 

Działanie 7.1

Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji 

Poddziałanie 7.1.1

Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                          

About Author

Back to top