– “Z opymizmem w przyszłość” – podsumowanie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miedznie realizował projekt systemowy pn.  „Z optymizmem w przyszłość” od 01.04.2011r. do 31.12.2011r.

W projekcie wzięło udział 10 osób: 8 kobiet i 2 mężczyzn. Celem  projektu było zwiększenie szans na podjęcie zatrudnienia, zwiększenie aktywności zawodowej osób bezrobotnych,  nieaktywnych zawodowo i niepełnosprawnych.

Na początku projektu zostało zorganizowane spotkanie integracyjno – informacyjne, podczas którego zostały przedstawione uczestnikom projektu cele, założenia i formy wsparcia.  Wszyscy uczestnicy zostali poinformowani o kursach i szkoleniach w jakich będą brać udział.

Z uczestnikami projektu zostały zawarte kontrakty socjalne.

 W ramach projektu „Z optymizmem w przyszłość” były organizowane kursy i szkolenia takie jak:

  • Kurs prawa jazdy kat. B – w którym uczestniczyło 6 kobiet
  • Kurs koparko – ładowarki – w którym uczestniczyło 2 mężczyzn
  • Kurs florystyki – na który uczęszczało 8 kobiet
  • Kurs podstawy obsługi komputera – wszyscy uczestnicy projektu
  • Warsztaty z doradcą zawodowym i psychologiem – spotkania obejmowały wszystkich uczestników  projektu.

 Poprzez udział w kursach i warsztatach uczestnicy projektu zdobyli nowe umiejętności przydatne w poszukiwaniu pracy, zwiększyli swoje kwalifikacje zawodowe  i otrzymali zaświadczenia o ukończeniu kursów.

W ramach integracji grupy zorganizowane były dwa wyjazdy integracyjne tj.

  • Integracyjny wyjazd do teatru w którym udział wzięli wszyscy uczestnicy projektu
  • Jednodniowy wyjazd integracyjny do Kazimierza Dolnego w którym udział wzięli wszyscy uczestnicy projektu

 

Uczestnicy projektu przeszli badania profilaktyczne przeprowadzone przez lekarza medycyny pracy i otrzymali zaświadczenia o zdolności do pracy. Ponadto 2 mężczyzn przeszło badania psychotechniczne.

 

Ponadto w ramach zadania aktywna integracja wprowadzono jedno dodatkowe zadanie tj.

  • Usługi kosmetyczno – fryzjerskie dla 10 uczestników projektu wraz z instruktarzem jak dbać o swój wygląd – poprawa własnego wizerunku.

Projekt zakończył się spotkaniem integracyjno – podsumowującym uczestników projektu wraz z otoczeniem na którym został podsumowany cały projekt.  Zostały wręczone uczestnikom projektu paczki świąteczne oraz albumy ze zdjęciami z uczestnictwa w spotkaniach, wyjazdach, warsztatach i kursach jako pamiątka z udziału w projekcie.

Przedstawione były walory uczestnictwa w projekcie czyli promocja projektu „ Z optymizmem w przyszłość”.

About Author

Back to top