– Nabór uczestników do projektu

OGŁOSZENIE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miedznie ul. Plac Wolności 8, ogłasza nabór otwarty dla beneficjentów, którzy chcą uczestniczyć w projekcie systemowym

„Z OPTYMIZMEM W PRZYSZŁOŚĆ”

współfinansowanym ze środków EFS w ramach

Poddziałania 7.1.1 „ Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”.

Działania 7.1 „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji społecznej”

Priorytet VII „ Promocja integracji społecznej”

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

w okresie od 1  stycznia 2012r.  do 31  grudnia 2012r. 

Do projektu przewidziany jest nabór 10 osób bezrobotnych w wieku  aktywności zawodowej (mężczyźni,  kobiety).

 Zainteresowanych uczestnictwem w powyższym projekcie prosimy o zgłaszanie się do Ośrodka Pomocy Społecznej w celu wzięcia udziału w rekrutacji w dniach 16 stycznia  – 10 lutego 2012r.

 

                                                                                                                                                                Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

                                                                                    Grażyna Tulwin

About Author

Back to top