– Plakat

„Z optymizmem w przyszłość”

projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,  realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miedznie w ramach: 

Poddziałanie 7.1.1

Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

Działanie 7.1

Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji

             Priorytet VII

Promocja integracji społecznej

PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

 

 

About Author

Back to top