– Informacja z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej projektu “Z optymizmem w przyszłość”

 

W dniu 13 lutego 2012 r. odbyło się posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej projektu „Z optymizmem w przyszłość””. Do udziału w projekcie formalne zgłoszenie złożyło 12 osób. Komisja wyłoniła 10 osób spełniających kryteria udziału w projekcie, 2 osoby  umieszczono na liście rezerwowej. Wszystkie osoby zostały poinformowane o decyzji komisji w formie pisemnej,

About Author

Back to top