– Informacja z otwarcia ofert na stanowisko:

Informacja z otwarcia ofert na stanowisko: 

 Doradcy zawodowego

w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w  Miedznie

do prowadzenia indywidualnych i grupowych warsztatów jako doradca zawodowy w projekcie systemowym POKL
pt. ,,Z optymizmem w przyszłość”

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Miedznie 

Informuje, że w podanym terminie wpłynęła 1 oferta, która spełnia wymogi formalne:

Pani Małgorzaty Dubowik  , zam. Łomża

                                     

                                    Kierownik

                                   Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

                                    w Miedznie

                                        Grażyna Tulwin

 

Miedzna, dnia 04.06.2012r.

 

 

About Author

Back to top