– Informacja z otwarcia ofert na stanowisko.

Informacja z otwarcia ofert na stanowisko:

 Psychologa

w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w  Miedznie

do prowadzenia indywidualnych i grupowych warsztatów jako  psycholog

w  projekcie systemowym POKL
pt.,, Z optymizmem w przyszłość”

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Miedznie 

Informuje,  że w podanym terminie wpłynęły  2 oferty, które spełniają wymogi formalne:

                      1.     Pani Marta Leszczyńska zam. Jarnice

                      2.  Pani Dorota Mućk  zam. Węgrów            

                                    Kierownik

                                   Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

                                    w Miedznie

                                        Grażyna Tulwin

 Miedzna, dnia 04.06.2012r.

About Author

Back to top