– Dodatkowy nabór uczestników do projektu

OGŁOSZENIE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miedznie ul. Plac Wolności 3, ogłasza dodatkowy  nabór otwarty dla beneficjentów, którzy chcą uczestniczyć w projekcie systemowym

„Z OPTYMIZMEM W PRZYSZŁOŚĆ”

współfinansowanym ze środków EFS w ramach

Poddziałania 7.1.1 „ Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”.

Działania 7.1 „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji społecznej”

Priorytet VII „ Promocja integracji społecznej”

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

w okresie od 1 stycznia 2013r.  do 31 grudnia 2013r.

Do projektu przewidziany jest nabór 10 osób  (mężczyźni i kobiety)  w tym:

  • Ø osoby bezrobotne w wieku  aktywności zawodowej,
  • Ø osoby nieaktywne zawodowo ,
  • Ø osoby zatrudnione w rolnictwie ,
  • osoby niepełnosprawne.

W związku z tym, że do dnia 8.02.2013r. nie zgłosiła się dostateczna liczba osób mogących brać udział w projekcie systemowym rekrutacja została przedłużona do 22.02.2013r. Zainteresowanych uczestnictwem w powyższym projekcie prosimy o zgłaszanie się do Ośrodka Pomocy Społecznej w celu wzięcia udziału w rekrutacji.

 

                                                                 P.O Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedznie

mgr Aneta Błońska

About Author

Back to top