– Informacja z otwarcia ofert na stanowisko doradcy zawodowego

Informacja z otwarcia ofert na stanowisko:

  Doradcy zawodowego

w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w  Miedznie

do prowadzenia indywidualnych i grupowych warsztatów jako doradca zawodowy w projekcie systemowym POKL
pt. ,,Z optymizmem w przyszłość”

     P.O. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

  w Miedznie

 Informuje, że w podanym terminie wpłynęła 1 oferta, która spełnia wymogi formalne:

 Pani Małgorzaty Dubowik  , zam. Łomża

                                                                                                                                                                              

                                    

                                                                                    P.O. Kierownika

                                   Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

                                    w Miedznie

                                        mgr Aneta Błońska

Miedzna, dnia 11.03.2013r.                     

About Author

Back to top