– Informacja z otwarcia ofert na stanowisko psychologa

Informacja z otwarcia ofert na stanowisko:

  Psychologa

w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w  Miedznie

do prowadzenia indywidualnych i grupowych warsztatów jako  psycholog

w  projekcie systemowym POKL
pt.,, Z optymizmem w przyszłość”

 P.O. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Miedznie

 Informuje,  że w podanym terminie wpłynęły  1 oferta, która spełnia wymogi formalne:

 1.  Pani Dorota Mućk  zam. Węgrów

 

                            P.O. Kierownika

                                   Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

                                    w Miedznie

                                        mgr Aneta Błońska

 Miedzna, dnia 11.03.2013r.

 

About Author

Back to top