– Wyniki naboru na stanowisko psychologa

P.O. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Miedznie

informuje o wynikach naboru na stanowisko 

Psychologa

w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Miedznie

do prowadzenia indywidualnych i grupowych warsztatów jako psycholog        w projekcie systemowym POKL
pt.,, Z optymizmem w przyszłość”
 

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana:

Pani Dorota Mućk zam. Wegrów 

Uzasadnienie:

Pani Dorota Mućk spełnia określone w ogłoszeniu wymagania tj. złożyła najkorzystniejszą ofertę cenową, posiada wymagane kwalifikacje oraz doświadczenie.

                                     

                                    P.O. Kierownika

                                   Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

                                    w Miedznie 

                                     mgr Aneta Błońska

 Miedzna, dnia 12.03.2013r.

About Author

Back to top