– Informacja o wyborze oferty

na  „Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dla osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo oraz rolników będących uczestnikami projekt systemowego realizowanego przez GOPS Miedzna współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pt. „ Z optymizmem w przyszłość”

 

Informacja o wyborze ofert.doc

 

About Author

Back to top