– Informacja o wyborze oferty

na:  Zorganizowanie i przeprowadzenie wyjazdu integracyjnego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dla osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo oraz rolników będących uczestnikami projekt systemowego realizowanego przez GOPS Miedzna współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pt. „ Z optymizmem w przyszłość”

1. Informacja o wyborze oferty

About Author

Back to top