– Nabór uczestników do projektu

 

OGŁOSZENIE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miedznie ul. Plac Wolności 3, ogłasza nabór otwarty dla beneficjentów, którzy chcą uczestniczyć w projekcie systemowym

„Z OPTYMIZMEM W PRZYSZŁOŚĆ”

współfinansowanym ze środków EFS w ramach

Poddziałania 7.1.1 „ Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”.

Działania 7.1 „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji społecznej”

Priorytet VII „ Promocja integracji społecznej”

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

w okresie od 1 stycznia 2014r.  do 31 grudnia 2014r.

Do projektu przewidziany jest nabór 10 osób  (mężczyźni i kobiety)  w tym:

 

  •  osoby bezrobotne w wieku  aktywności zawodowej,
  • osoby nieaktywne zawodowo ,
  • osoby zatrudnione w rolnictwie ,
  • osoby niepełnosprawne.

 

Zainteresowanych uczestnictwem w powyższym projekcie prosimy o zgłaszanie się do Ośrodka Pomocy Społecznej w celu wzięcia udziału w rekrutacji w dniach od 7 stycznia do 28 lutego 2014r.

 

                                                        Kierownik

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Miedznie

Grażyna Tulwin

About Author

Back to top