– Informacja z otwarcia ofert na stanowisko doradcy zawodowego

 

Informacja z otwarcia ofert na stanowisko:

 Doradcy zawodowego

w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w  Miedznie

do prowadzenia indywidualnych i grupowych warsztatów jako doradca zawodowy w projekcie systemowym POKL
pt. ,,Z optymizmem w przyszłość”

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Miedznie

 

Informuje, że w podanym terminie wpłynęły dwie oferty, które spełniają wymogi formalne:

 

1.     Pani Małgorzaty Dubowik, zam. Łomża

2.     Pani Marzenny Chudzik, zam. Węgrów

                                      

                                 Kierownik

                                   Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

                                    w Miedznie

 

                                        Grażyna Tulwin 

Miedzna, dnia 18.03.2014r.

 

 

About Author

Back to top