– Wyniki naboru na stanowisko doradcy zawodowego

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Miedznie 

informuje o wynikach naboru na stanowisko 

Doradcy zawodowego

w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Miedznie

do prowadzenia indywidualnych i grupowych warsztatów jako doradca zawodowy w projekcie systemowym POKL
pt. ,,Z optymizmem w przyszłość”

 

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana:

 

Pani Małgorzata Dubowik, zam. Łomża

  

Uzasadnienie:

Pani Małgorzata Dubowik spełnia określone w ogłoszeniu wymagania tj. złożyła najkorzystniejszą ofertę cenową,  posiada wymagane kwalifikacje oraz doświadczenie.

                                     

                                       Kierownik

                                   Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

                                    w Miedznie 

                                     Grażyna Tulwin

 

Miedzna, dnia 18.03.2014r.

 

 

About Author

Back to top