– Zapytanie ofertowe w celu rozeznania runku i oszacowania wartości zamówienia na kurs prawa jazdy Kat. B, C i C+E

 

                                    Miedzna, 06.05.2014 r.

Zapytanie ofertowe w celu rozeznania rynku – projekt systemowy POKL

“Z optymizmem w przyszłość”

Dotyczy: zapytania ofertowego w celu rozeznania rynku i oszacowania wartości zamówienia

            W związku z realizowanym projektem systemowym współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, pod nazwą „Z optymizmem w przyszłość”, według umowy ramowej Nr UDA-POKL.07.01.01-14-205/10-03, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miedznie, kierując się zasadą uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, a także zasadą efektywnego zarządzania finansami, kieruje zapytanie  o przedstawienie oferty cenowej, w celu rozeznania rynku i oszacowania wartości zamówienia na usługę dot. przeprowadzenia kursów zawodowych.

1.      Kursy zawodowe   w części teoretycznej i w części praktycznej  mają odbywać się w siedzibie wykonawcy.

2.      Termin realizacji zadania od czerwca 2014 r. do listopada 2014r.;

3.      Zapytanie ofertowe dotyczy następujących kursów:

ü  Prawa jazdy kat. B – 30 godzin teoretycznych i 30 godzin praktycznych – 1 kobieta

ü  Prawo jazdy kat. C – 20 godzin teoretycznych i 30 praktycznych – 2 mężczyzn

ü  Prawo jazdy kat. C +E  – 20 godzin teoretycznych i 25 godzin praktycznych – 2 mężczyzn

Do kosztów kursu należy doliczyć badania lekarskie, materiały szkoleniowe, opłacenie pierwszego egzaminu państwowego.

Oferty cenowe na realizację powyższej usługi prosimy przekazać pocztą zwrotną drogą mailową na adres: ps.gopsmiedzna@op.pl;  lub na adres Gminny Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedznie, ul. Plac Wolności 3, 07-106 Miedzna w terminie do 21.05.2014 r., według wzoru stanowiącego załącznik   nr 1.       

 W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem /25/ 691-83-34,  w dni robocze w godzinach od 7.30 – 15.30. Osoba do kontaktu: Kamila Postek

GOPS w Miedznie informuje, iż zapytanie składane jest w celu rozeznania rynku   i oszacowania wartości zamówienia a odpowiedź na zapytanie nie stanowi oferty  w rozumieniu art. 66 kc.

                                                                                                             Grażyna Tulwin

                                                                                                   Kierownik GOPS w Miedznia

1.  załącznik nr 1

 

About Author

Back to top