– Zapytanie ofertowe w celu rozeznania rynku i oszacowania wartości zakówienia na kursy zawodowe

 

Miedzna, 06.05.2014 r.

Zapytanie ofertowe w celu rozeznania rynku – projekt systemowy POKL

“Z optymizmem w przyszłość”

Dotyczy: zapytania ofertowego w celu rozeznania rynku i oszacowania wartości zamówienia

            W związku z realizowanym projektem systemowym współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, pod nazwą „Z optymizmem w przyszłość”, według umowy ramowej Nr UDA-POKL.07.01.01-14-205/10-03, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miedznie, kierując się zasadą uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, a także zasadą efektywnego zarządzania finansami, kieruje zapytanie  o przedstawienie oferty cenowej, w celu rozeznania rynku i oszacowania wartości zamówienia na usługę dot. przeprowadzenia kursów zawodowych.

1.      Kursy zawodowe   w części teoretycznej i w części praktycznej  mają odbywać się w siedzibie wykonawcy.

2.      Termin realizacji zadania od czerwca 2014 r. do listopada 2014r.;

3.      Zapytanie ofertowe dotyczy następujących kursów:

ü  Magazynier z obsługą wózka jezdniowego, komputera i kasy fiskalnej  – 100 h – dla 2 mężczyzn i 3 kobiet

ü  Obsługa komputera i kas fiskalnych – 50 h – dla 5 kobiet;

ü  Florystyka i bukieciarstwo – 70 h – dla 7 kobiet

Do kosztów kursów należy doliczyć koszty dojazdu kursantów na zajęcia z Miedzny do miejsca kursu wyznaczonego przez zamawiającego, badania lekarskie jeżeli specyfika kursu tego wymaga, materiały szkoleniowe oraz koszt ciepłego posiłku jednodaniowego i serwis kawowy.

Oferty cenowe na realizację powyższej usługi prosimy przekazać pocztą zwrotną drogą mailową na adres: ps.gopsmiedzna@op.pl;  lub na adres Gminny Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedznie, ul.

Plac Wolności 3, 07-106 Miedzna w terminie do 21.05.2014 r., według wzoru stanowiącego załącznik   nr 1.       

 W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem /25/ 691-83-34,  w dni robocze w godzinach od 7.30 – 15.30. Osoba do kontaktu: Kamila Postek

GOPS w Miedznie informuje, iż zapytanie składane jest w celu rozeznania rynku   i oszacowania wartości zamówienia a odpowiedź na zapytanie nie stanowi oferty  w rozumieniu art. 66 kc.

                                                                                                             Grażyna Tulwin

załącznik nr 1

                                                                                                   Kierownik GOPS w Miedznia

 

About Author

Back to top