– Wyniki zapytania ofertowego na kursy zawodowe

 

Wyniki zapytania ofertowego

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miedznie uprzejmie informujemy, iż w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 10.06.2014 r. w ramach projektu „Z optymizmem w przyszłość” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, dotyczącego organizacji i przeprowadzenia kursów zawodowych:

Ofertę na przeprowadzenie kursu magazyniera z obsługą wózka jezdniowego, komputera i kasy fiskalnej złożyły następujące firmy:

Nazwa  firmy

Cena

Punktacja

Centrum Szkoleniowe Turbo, Piotr Łucak, Budziska 156c, 07-130 Łochówz dnia 18.06.2014r., godz. 10:20.

4.500,00 zł

100%

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie, Centrum Kształcenia Siedlce, ul. Sokołowska 28, 08-110 Siedlce z dnia 30.06.2014r., godz. 11:05.                 6.900,00 zł

65,22%

Centrum Szkoleniowe ACZE ul. Ząbkowska 17D, 08-300 Sokołów Podlaski z dnia 03.07.2014r., godz. 10:50.                 9.000,00 zł

50%

Węgrowskie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości i Agroturystyki, ul. K. Szamoty 33, 07-100 Węgrów z dnia 03.07.2014r., godz. 11:15                8.750,00 zł

51,43%

Wszystkie w/w firmy spełniają wymagania formalne.

W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie udzielone zostanie: Centrum Szkoleniowe Turbo, Piotr Łucak, Budziska 156c, 07-130 Łochów za cenę 4.500zł. , ze względu na najkorzystniejszą ofertę cenową.

Ofertę na przeprowadzenie kursu obsługi komputera i kasy fiskalnej złożyły następujące firmy:

Nazwa  firmy

Cena

Punktacja

Centrum Szkoleniowe Turbo, Piotr Łucak, Budziska 156c, 07-130 Łochów z dnia 18.06.2014r. , godz. 10:20.

2.500,00zł

100%

Europejska Akademia  Handlu i Przedsiębiorczości, Roberta Staluszka, Zielona 8, 88-430 Janowiec Wlkp. z dnia 27.06.2014r., godz. 10:05.                   4.830,00zł

51,76%

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie, Centrum Kształcenia Siedlce, ul. Sokołowska 28, 08-110 Siedlce  z dnia 30.06.2014r., godz. 11:05.                 3.750,00 zł

66,67%

Centrum Szkoleniowe ACZE ul. Ząbkowska 17D, 08-300 Sokołów Podlaski z dnia 03.07.2014r., godz. 10:50.                 6.000,00 zł

41,67%

Węgrowskie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości i Agroturystyki, ul. K. Szamoty 33, 07-100 Węgrów z dnia 03.07.2014r., godz. 11:15                4.250,00 zł

58,82%

Wszystkie w/w firmy spełniają wymagania formalne.

W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie udzielone zostanie: Centrum Szkoleniowe Turbo, Piotr Łucak, Budziska 156c, 07-130 Łochów za cenę 2.500zł. , ze względu na najkorzystniejszą ofertę cenową.

Ofertę na przeprowadzenie kursu florystyki i bukieciarstwa złożyły następujące firmy:

Nazwa  firmy

Cena

Punktacja

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie, Centrum Kształcenia Siedlce, ul. Sokołowska 28, 08-110 Siedlce z dnia 30.06.2014r., godz. 11:05.                 5.810,00 zł

100%

Centrum Szkoleniowe ACZE ul. Ząbkowska 17D, 08-300 Sokołów Podlaski z dnia 03.07.2014r., godz. 10:50.                 10.500,00 zł

55,33%

Węgrowskie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości i Agroturystyki, ul. K. Szamoty 33, 07-100 Węgrów z dnia 03.07.2014r., godz. 11:15                14.000,00 zł

41,50%

Wszystkie w/w firmy spełniają wymagania formalne.

W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie udzielone zostanie: Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie, Centrum Kształcenia Siedlce, Ośrodek Terenowy w Sokołowie Podlaskim, ul. Kilińskiego 4, 08-300 Sokołów Podlaski  za cenę 5.810zł. , ze względu na najkorzystniejszą ofertę cenową.

Kryteria oceny Ofert – cena 100% 

A =    Cn / Cb x 100

Cn – najniższa cena całkowita

Cb – cena całkowita oferty badanej

 

Łączna wartość wszystkich zamówień wynosi 12.810,00zł.

 

Kierownik Gminnego Ośrodka

Pomocy Społecznej w Miedznie

Grażyna Tulwin

About Author

Back to top