– Wyniki zapytania ofertowego na zorganizowanie kursu prawa jazdy kat. B i C

Wyniki zapytania ofertowego

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miedznie uprzejmie informujemy, iż w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 10.06.2014 r. w ramach projektu „Z optymizmem w przyszłość” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, dotyczącego organizacji i przeprowadzenia kursu prawa jazdy kat. B dla 1 uczestnika i kursu prawa jazdy kat. C dla 2 uczestników, otrzymaliśmy 1 ofertę.

Ośrodek Szkolenia Kierowców Ewa Wójcik, ul. Targowa 3, 07-100 Węgrów, który spełnia wszystkie wymagania formalne i została wybrana.

Kierownik

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Miedznie

Grażyna Tulwin

About Author

Back to top