– Zapytanie ofertowe w celu rozeznania runku i oszacowania wartości zamówienia na kurs kucharz ciastkarz

Zapytanie ofertowe w celu rozeznania rynku – projekt systemowy POKL

“Z optymizmem w przyszłość”

Dotyczy: zapytania ofertowego w celu rozeznania rynku i oszacowania wartości zamówienia

W związku z realizowanym projektem systemowym współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, pod nazwą „Z optymizmem w przyszłość”, według umowy ramowej Nr UDA-POKL.07.01.01-14-205/10-03, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miedznie, kierując się zasadą uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, a także zasadą efektywnego zarządzania finansami, kieruje zapytanie  o przedstawienie oferty cenowej, w celu rozeznania rynku i oszacowania wartości zamówienia na usługę dot. przeprowadzenia kursu zawodowego.

  1. Kurs zawodowy   w części teoretycznej i w części praktycznej  mają odbywać się w siedzibie wykonawcy.
  2. Termin realizacji zadania od wrzesień  2014 r. do listopada 2014r.;
  3. Zapytanie ofertowe dotyczy następujących kursu:

ü  Kucharz ciastkarz   – 50 h – dla 8  kobiet

Do kosztów kursu należy doliczyć koszty dojazdu kursantów na zajęcia z Miedzny do miejsca kursu wyznaczonego przez zamawiającego, badania lekarskie jeżeli specyfika kursu tego wymaga, materiały szkoleniowe oraz koszt ciepłego posiłku jednodaniowego i serwis kawowy.

Oferty cenowe na realizację powyższej usługi prosimy przekazać pocztą zwrotną drogą mailową na adres: ps.gopsmiedzna@op.pl;  lub na adres Gminny Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedznie, ul.

Plac Wolności 3, 07-106 Miedzna w terminie do 13.08.2014 r., według wzoru stanowiącego załącznik   nr 1.

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem /25/ 691-83-34,  w dni robocze w godzinach od 7.30 – 15.30. Osoba do kontaktu: Kamila Postek

GOPS w Miedznie informuje, iż zapytanie składane jest w celu rozeznania rynku   i oszacowania wartości zamówienia a odpowiedź na zapytanie nie stanowi oferty  w rozumieniu art. 66 kc.

Grażyna Tulwin

Kierownik GOPS w Miedznia

1. załącznik nr 1

 

About Author

Back to top