– Protokół z otwarcia

Protokół z otwarcia ofert na organizacje i przeprowadzenie kursu zawodowego

W związku z zapytaniem ofertowym  dotyczącym organizacji i przeprowadzenia kursu zawodowego :

  • Kurs kucharz ciastkarz  dla 8 kobiet w wymiarze 50 godzin, do dnia 03.09.2014r. do godziny 11:30  wpłynęło pięć ofert:

Zbiorcze zestawienie ofert poniżej niniejszego protokołu.

Nazwa firmy

Cena

Punktacja

DLAKADR.Pl sp. z o.o , ul. Nakielska 3, 01-106 Warszawa z dnia 21.08.2014r. godz. 10.15

15. 440 zł

51,75%

Wielkopolska Akademia Szkoleń, Tomasz Młokosiewicz,  ul. Jana Pawła II 16, 63-720 Koźmin Wlkp. z dnia 26.08.2014r. godz. 9.30

9.440 zł

84,64%

Maria Rachwał „EDUKATOR”, ul. Okrzei, 18/1, 84-300 Lębork z dnia 28.08.2014r. godz. 9.45

7.990 zł

100%

Centrum Szkoleniowe ACZE ul. Ząbkowska 17D, 08-300 Sokołów Podlaski z dnia 03.09.2014r. godz. 7.30

13.600 zł

58,75%

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie, Centrum Kształcenia Siedlce, ul. Sokołowska , 08-110 Siedlce z dnia 03.09.2014r. godz. 11.15

8.000 zł

99,87%

 

Kryteria oceny Ofert – cena 100% 

A =    Cn / Cb x 100

Cn – najniższa cena całkowita

Cb – cena całkowita oferty badanej

Otwarcie dokonano w siedzibie Zamawiającego: 07-106 Miedzna, ul. Plac Wolności 3 o godzinie 12.00.

Przy otwarciu ofert była obecna przedstawicielka Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie, Centrum Kształcenia Siedlce, ul. Sokołowska , 08-110 Siedlce Pani Jadwiga Rękawek.

                                                                                         Kierownik

                                                                                   Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

                                                                                       w Miedznie

                                                                                        Grażyna Tulwin

Skład komisji do wyboru ofert:

  1. Grażyna Tulwin – kierownik projektu
  2. Grażyna Gąsior – specjalista pracy socjalnej
  3. Aneta Błońska –  pracownik socjalny
  4. Kamila Postek – koordynator projektu systemowego

About Author

Back to top