– Protokół z otwarcia

Protokół z otwarcia ofert na organizacje wyjazdu integracyjnego do Warszawy

 

W związku z zapytaniem ofertowym  dotyczącym organizacji  wyjazdu integracyjnego do Warszawy dla 14 osób (uczestników projektu i zespołu projektowego) w wyznaczonym terminie do 01.09.2014r. do godziny 11.30 wpłynęło 5 ofert.

Zbiorcze zestawienie ofert poniżej niniejszego protokołu.

Nazwa  firmy

Cena

Punktacja

Biuro Podróży WADI, ul. Kowalska 61, 43-300 Bielsko – Biała  z dnia 21.08.2014r, godz. 9:45

4.793,60 zł

95,65%

IZIS  Izabela Bogacka, ul. Sosnowa 12, 06-100 Pułtusk  z dnia 28.08.2014r., godz. 10:20                 4.585,00 zł

100%

Magdalena Siśkiewicz, NEW CHALLENGE, ul. Rydlówka 5/113, 30-363 Kraków  z dnia 29.08.2014r., 9.50                 4.914,00 zł

93,30%

Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o, ul. Rynek 7, 20-111 Lublin z dnia 01.09.2014r. 8:30                5.857,00 zł

78,28%

Klub Turystyki Aktywnej, AQUARIS, Grzegorz Wyszomierski ul. Leśna 25, 08-330 Kosów Lacki z dnia 01.09.2014r. godz. 8.45

4.900,00 zł

93,57%

Kryteria oceny Ofert – cena 100% 

A =    Cn / Cb x 100

Cn – najniższa cena całkowita

Cb – cena całkowita oferty badanej

Otwarcie dokonano w siedzibie Zamawiającego: 07-106 Miedzna, ul. Plac Wolności 3 o godzinie 12.00.

Przy otwarciu ofert nie byli  obecni przedstawiciele w/w firm.

Kierownik Gminnego Ośrodka

Pomocy Społecznej w Miedznie

Grażyna Tulwin

 Skład komisji do wyboru ofert:

  1. Grażyna Tulwin – kierownik projektu
  2. Grażyna Gąsior – specjalista pracy socjalnej
  3. Aneta Błońska –  pracownik socjalny
  4. Kamila Postek – koordynator projektu systemowego

About Author

Back to top