– Wyniki zapytania ofertowego na kurs kucharz ciastkarz

Wyniki zapytania ofertowego

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miedznie uprzejmie informuje,  iż w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 14.08.2014 r. w ramach projektu „Z optymizmem w przyszłość” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, dotyczącego organizacji i przeprowadzenia kursu kucharz ciastkarz dla 8 kobiet w wymiarze 50 godzin została wybrana firma  Maria Rachwał „EDUKATOR”, ul. Okrzei, 18/1, 84-300 Lębork za cenę 7.990,00zł. ze względu na najkorzystniejszą ofertę cenową. W/w firma spełnia wszystkie wymagania formalne.

                                                                                       Kierownik

                                                                                   Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

                                                                                       w Miedznie

                                                                                        Grażyna Tulwin

About Author

Back to top