– Wyniki zapytania ofertowego na wyjazd integracyjny do Warszawy

Wyniki zapytania ofertowego

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miedznie uprzejmie informuje, iż w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 12.08.2014 r. w ramach projektu „Z optymizmem w przyszłość” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, dotyczącego organizacji wyjazdu integracyjnego do Warszawy dla 14 osób (uczestników projektu i zespołu projektowego) została wybrana firma  IZIS, Izabela Bogacka, ul. Sosnowa 12,  06-100 Pułtusk  za cenę 4.585zł  ze względu na najkorzystniejszą ofertę cenową. W/w firma  spełnia wszystkie wymagania formalne.

                                                                                       Kierownik

                                                                                   Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

                                                                                       w Miedznie

                                                                                        Grażyna Tulwin

About Author

Back to top