Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miedznie

Protokół
z przeprowadzonego naboru na wolne stanowisko ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego
 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w
Miedznie 

Nabór ogłoszono dnia 20.08.2018r.   umieszczając informacje na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej oraz na BIP GOPS Miedzna.
W wyniku ogłoszenia o naborze na w/w stanowisko wpłynęło  5 ofert. Wszystkie oferty spełniły wymagania formalne.
W dniu  06.09.2018r. zostały przeprowadzone …

Read more Protokół z naboru na wolne stanowisko ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego

         Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedznie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Ośrodku Pomocy Społecznej w Miedznie , ul. Plac Wolności 3, 07-106 Miedzna.
1. Miejsce pracy: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miedznie
2. Wymagania niezbędne wobec kandydata:
– posiadanie obywatelstwa polskiego,
– pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
– …

Read more Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko ds. Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego

Ogłoszenie o naborze na stanowisko asystenta rodziny.

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MIEDZNIE
ul. Plac Wolności 3, 07-106 Miedzna
zatrudni ASYSTENTA RODZINY
I. Wymagania niezbędne:

1. Asystentem rodziny może być osoba, która:

1)      posiada:
a) wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub
b) wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu …

Read more Ogłoszenie o naborze na stanowisko asystenta rodziny

Protokół
z przeprowadzonego naboru na stanowisko
Asystenta Rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w
Miedznie 

Nabór ogłoszono dnia 10.03.2017r.   umieszczając informacje na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej.
W wyniku ogłoszenia o naborze na w/w stanowisko wpłynęła 1 oferta.
W związku z powyższym została wybrana kandydatura P. Jolanty Ścięgosz, zam. Miedzna, która spełnia wymagania potrzebne na w/w stanowisko.

Miedzna …

Read more Protokół z naboru asystenta rodziny

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MIEDZNIE
ul. Plac Wolności 3, 07-106 Miedzna
zatrudni ASYSTENTA RODZINY
 

 

FORMA ZATRUDNIENIA – UMOWA ZLECENIE

Przewidywany termin zatrudnienia: marzec 2017r.

Okres zatrudnienia 15.03.2017r. do 31.12.2017r.

I. Wymagania niezbędne:

1. Asystentem rodziny może być osoba, która:
1) posiada:
a) wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub
b) wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione …

Read more Ogłoszenie o naborze na stanowisko asystenta rodziny

Protokół
z przeprowadzonego naboru na wolne stanowisko ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego
 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w
Miedznie 

Nabór ogłoszono dnia 20.06.2016r.   umieszczając informacje na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej oraz na BIP GOPS Miedzna.
W wyniku ogłoszenia o naborze na w/w stanowisko wpłynęła 1 oferta.
W związku z powyższym została wybrana kandydatura P. Moniki Steć, zam. Wrotnów, która …

Read more Protokół z naboru na wolne stanowisko ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego

Miedzna, dnia 20 czerwca 2016 roku.

 
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko ds.
Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedznie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Ośrodku Pomocy Społecznej w Miedznie , ul. Plac Wolności 3, 07-106 Miedzna.
1. Miejsce pracy: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miedznie

2. Wymagania niezbędne wobec kandydata:
– posiadanie …

Read more Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko ds. Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego

Protokół
z przeprowadzonego naboru na stanowisko
Asystenta Rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w
Miedznie 

Nabór ogłoszono dnia 30.03.2016r.   umieszczając informacje na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej.
W wyniku ogłoszenia o naborze na w/w stanowisko wpłynęła 1 oferta.
W związku z powyższym została wybrana kandydatura P. Jolanty Ścięgosz, zam. Miedzna, która spełnia wymagania potrzebne na w/w stanowisko.

 

Miedzna, dnia 18.04.2016r.
Kierownik Gminnego …

Read more Protokół z naboru na asystenta rodziny

Jest nam bardzo miło poinformować Państwa o stworzeniu naszej pierwszej strony internetowej.
Mamy nadzieję, że ułatwi ona Państwu kontakt.
Na naszej stronie internetowej znajdziecie Państwo najnowsze informacje dotyczące działalności Ośrodka Pomocy Społecznej.

mgr Aneta Błońska – kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedznie

tel. (25) 691-83-34 w. 24

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Plac Wolności 3
07-106 Miedzna
tel.  (25) 691-83-34
fax. (25) 691-83-34
e-mail: ps.gopsmiedzna@op.pl
NIP 8241566641
REGON …

Read more Witamy na stronie GOPS-u w Miedznie

 

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MIEDZNIE
ul. Plac Wolności 3, 07-106 Miedzna
zatrudni ASYSTENTA RODZINY
FORMA ZATRUDNIENIA – UMOWA ZLECENIE

Przewidywany termin zatrudnienia: maj 2016r.

Okres zatrudnienia 01.05.2016r. do 31.12.2016r.

I. Wymagania niezbędne:

1. Asystentem rodziny może być osoba, która:
1) posiada:
a) wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub
b) wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem …

Read more Ogłoszenie o naborze na stanowisko asystenta rodziny

Back to top