– admin

Jest nam bardzo miło poinformować Państwa o stworzeniu naszej pierwszej strony internetowej.
Mamy nadzieję, że ułatwi ona Państwu kontakt.
Na naszej stronie internetowej znajdziecie Państwo najnowsze informacje dotyczące działalności Ośrodka Pomocy Społecznej.

mgr Aneta Błońska – kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedznie

tel. (25) 691-83-34 w. 24

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Plac Wolności 3
07-106 Miedzna
tel.  (25) 691-83-34
fax. (25) 691-83-34
e-mail: ps.gopsmiedzna@op.pl
NIP 8241566641
REGON …

Read more Witamy na stronie GOPS-u w Miedznie

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedznie zaprasza do złożenia oferty rozeznania cenowego na przeprowadzenie „Kursu koparko – ładowarki” dla 2 osób, w skład którego wejdą:

koszt kursu,

egzamin państwowy,

badania lekarskie niezbędne do uczestnictwa w kursie,

serwis kawowy + obiad.

Powyższy kurs zostanie przeprowadzony w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII „ Promocja integracji społecznej” …

Read more Zapytanie ofertowe – kurs obsługi koparko – ładowarki

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedznie zaprasza do złożenia oferty rozeznania cenowego na przeprowadzenie „Kursu prawa jazdy kat.B” dla 6 osób. w którego skład wejdą:

30 godzin zajęć teoretycznych i 30 godzin zajęć praktycznych,

pomoce naukowe,

badania lekarskie,

egzamin państwowy.

Powyższy kurs zostanie przeprowadzony w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII „ Promocja integracji społecznej” …

Read more Zapytanie ofertowe – kurs na prawo jazdy kat. B

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedznie zaprasza do złożenia oferty rozeznania cenowego na przeprowadzenie .

1. Kurs florystyki dla 8 osób w wymiarze 120 godzin wraz z serwisem kawowym.

Miejsce wykonania w/w kursu określi oferent. Powyższy kurs zostanie przeprowadzony w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII „Promocja integracji społecznej”, Działanie 7.1 „Rozwój i upowszechnienie aktywnej …

Read more Zapytanie ofertowe – kurs florystyki

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedznie  zaprasza  do złożenia oferty rozeznania cenowego na przeprowadzenie .

1. Kurs podstawy obsługi  komputera dla 10 osób w wymiarze 40 godzin wraz z serwisem kawowym.

Miejsce wykonania w/w kursu określi oferent. Powyższy kurs zostanie przeprowadzony  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII „Promocja integracji społecznej”, Działanie 7.1 „Rozwój i …

Read more Zapytanie ofertowe – kurs podstawy obsługi komputera

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miedznie ogłasza nabór na doradce zawodowego przy realizacji projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej pod tytułem “Z optymizmem w przyszłość”. Projekt jest współfinansowany przez …

Read more Ogłoszenie o naborze doradcy zawodowego

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miedznie ogłasza nabór na psychologa przy realizacji projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej pod tytułem “Z optymizmem w przyszłość”. Projekt jest współfinansowany przez Unię …

Read more Ogłoszenie o naborze psychologa

Kontynuacja projektu w 2011r.

W ramach projektu „Z optymizmem w przyszłość” będą organizowane  kursy i szkolenia

w okresie od 01.04. 2011r. do 31.12.2011r.

Kurs prawa jazdy kat. B
Kurs koparko –ładowarki
Kurs florystyki
Kurs podstawy obsługi komputera
Szkolenie z doradcą zawodowym
Szkolenie z psychologiem

 

Read more Informacja

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miedznie ul. Plac Wolności 8, ogłasza nabór otwarty dla beneficjentów, którzy chcą uczestniczyć w projekcie systemowym

„Z OPTYMIZMEM W PRZYSZŁOŚĆ”

współfinansowanym ze środków EFS w ramach

Poddziałania 7.1.1 „ Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”.

Działania 7.1 „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji społecznej”

Priorytet VII „ Promocja integracji społecznej”

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

w …

Read more Ogłoszenie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miedznie od 01.07.2010r. do 31.12.2010r. realizował projekt systemowy „Z optymizmem w przyszłość”.

W projekcie brało udział 10 kobiet długotrwale bezrobotnych (chociaż wzięto pod uwagę zasadę równości szans zarówno kobiet i mężczyzn, zgłosiły się same kobiety).

Celem głównym projektu było zwiększenie aktywności zawodowej osób długotrwale bezrobotnych korzystających z pomocy społecznej.

W ramach projektu …

Read more Z optymizmem w przyszłość – podsumowanie

Back to top