– gops

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedzna ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Miedzna, ul. Plac Wolności 3, 07-106 Miedzna.

 

Podstawowe wymagania:

1) obywatelstwo polskie,

2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

3) osoba nie karana za przestępstwa umyślne,

4) umiejętność organizacji pracy własnej i współpracy w zespole,

5) umiejętność …

Read more OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE REFERENTA ds. ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH

Protokół
z przeprowadzonego naboru na stanowisko
Asystenta Rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w
Miedznie
 
 

Nabór ogłoszono dnia 16.04.2015r.   umieszczając informacje na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej.
W wyniku ogłoszenia o naborze na w/w stanowisko wpłynęła 1 oferta.
W związku z powyższym została wybrana kandydatura P. Jolanty Ścięgosz, zam. Miedzna, która spełnia wymagania potrzebne na w/w stanowisko.

 

Miedzna …

Read more Protokół z naboru asystenta rodziny

 GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MIEDZNIE
 ul. Plac Wolności 3, 07-106 Miedzna
zatrudni ASYSTENTA RODZINY
FORMA ZATRUDNIENIA – UMOWA ZLECENIE

Przewidywany termin zatrudnienia: maj 2015r.

Okres zatrudnienia 01.05.2015r. do 31.12.2015r.

I. Wymagania niezbędne:

1. Asystentem rodziny może być osoba, która:
1) posiada:
a) wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub
b) wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione …

Read more Ogłoszenie o naborze na stanowisko asystenta rodziny

Wyniki zapytania ofertowego
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miedznie uprzejmie informuje,  iż w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 14.08.2014 r. w ramach projektu „Z optymizmem w przyszłość” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, dotyczącego organizacji i przeprowadzenia kursu kucharz ciastkarz dla 8 kobiet w wymiarze 50 godzin została wybrana firma  Maria Rachwał „EDUKATOR”, ul. Okrzei …

Read more Wyniki zapytania ofertowego na kurs kucharz ciastkarz

Protokół z otwarcia ofert na organizacje i przeprowadzenie kursu zawodowego
W związku z zapytaniem ofertowym  dotyczącym organizacji i przeprowadzenia kursu zawodowego :

Kurs kucharz ciastkarz  dla 8 kobiet w wymiarze 50 godzin, do dnia 03.09.2014r. do godziny 11:30  wpłynęło pięć ofert:

Zbiorcze zestawienie ofert poniżej niniejszego protokołu.

Nazwa firmy

Cena

Punktacja

DLAKADR.Pl sp. z o.o , ul. Nakielska 3, 01-106 Warszawa z …

Read more Protokół z otwarcia

Wyniki zapytania ofertowego
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miedznie uprzejmie informuje, iż w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 12.08.2014 r. w ramach projektu „Z optymizmem w przyszłość” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, dotyczącego organizacji wyjazdu integracyjnego do Warszawy dla 14 osób (uczestników projektu i zespołu projektowego) została wybrana firma  IZIS, Izabela Bogacka, ul. Sosnowa …

Read more Wyniki zapytania ofertowego na wyjazd integracyjny do Warszawy

Protokół z otwarcia ofert na organizacje wyjazdu integracyjnego do Warszawy
 
W związku z zapytaniem ofertowym  dotyczącym organizacji  wyjazdu integracyjnego do Warszawy dla 14 osób (uczestników projektu i zespołu projektowego) w wyznaczonym terminie do 01.09.2014r. do godziny 11.30 wpłynęło 5 ofert.

Zbiorcze zestawienie ofert poniżej niniejszego protokołu.

Nazwa  firmy

Cena

Punktacja

Biuro Podróży WADI, ul. Kowalska 61, 43-300 Bielsko – Biała  …

Read more Protokół z otwarcia

 

 

 

Karta Dużej Rodziny – Ogłoszenie

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miedznie informuje, iż w związku z wejściem w życie w dniu 16 czerwca 2014 r. Uchwały Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków …

Read more Karta Dużej Rodziny

 
ZAPYTANIE OFERTOWE
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedznie  zaprasza Państwa do złożenia oferty rozeznania cenowego na organizację i przeprowadzenie  kursu zawodowego o    wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423  …

Read more Zapytanie ofertowe kucharz ciastkarz

 Miedzna, 12.08.2014 r.
     ZAPYTANIE OFERTOWE
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedznie  zaprasza Państwa do złożenia oferty rozeznania cenowego na organizację wyjazdu integracyjnego do Warszawy o    wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 …

Read more Zapytanie ofertowe na organizacje jednodniowego wyjazdu integracyjnego do Warszawy

Back to top