– gops

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miedznie
Ogłasza nabór na stanowisko
KOORDYNATORA PROJEKTU SYSTEMOWEGO
pt.:” Z optymizmem w przyszłość”
stanowisko pracy finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
 

 

Wymagania:

wykształcenie wyższe,
przygotowanie merytoryczne do realizacji projektów unijnych na lata 2007-2013, doświadczenie w pracach nad realizacją  projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
znajomość zasad realizacji i rozliczania …

Read more Nabór na stanowisko koordynator projektu systemowego

Back to top