– Bez kategorii

Protokół
z przeprowadzonego naboru na wolne stanowisko ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego
 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w
Miedznie 

Nabór ogłoszono dnia 20.08.2018r.   umieszczając informacje na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej oraz na BIP GOPS Miedzna.
W wyniku ogłoszenia o naborze na w/w stanowisko wpłynęło  5 ofert. Wszystkie oferty spełniły wymagania formalne.
W dniu  06.09.2018r. zostały przeprowadzone …

Read more Protokół z naboru na wolne stanowisko ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego

Ogłoszenie o naborze na stanowisko asystenta rodziny.

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MIEDZNIE
ul. Plac Wolności 3, 07-106 Miedzna
zatrudni ASYSTENTA RODZINY
I. Wymagania niezbędne:

1. Asystentem rodziny może być osoba, która:

1)      posiada:
a) wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub
b) wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu …

Read more Ogłoszenie o naborze na stanowisko asystenta rodziny

Protokół
z przeprowadzonego naboru na wolne stanowisko ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego
 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w
Miedznie 

Nabór ogłoszono dnia 20.06.2016r.   umieszczając informacje na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej oraz na BIP GOPS Miedzna.
W wyniku ogłoszenia o naborze na w/w stanowisko wpłynęła 1 oferta.
W związku z powyższym została wybrana kandydatura P. Moniki Steć, zam. Wrotnów, która …

Read more Protokół z naboru na wolne stanowisko ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Miedznie 
informuje o wynikach naboru na stanowisko 
Doradcy zawodowego
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Miedznie
do prowadzenia indywidualnych i grupowych warsztatów jako doradca zawodowy w projekcie systemowym POKL
pt. ,,Z optymizmem w przyszłość” 
Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana:
Pani Małgorzata Dubowik, zam. Łomża 
Uzasadnienie:
Pani Małgorzata Dubowik spełnia określone w …

Read more Wyniki naboru na doradcę zawodowego

Informacja z otwarcia ofert na stanowisko:
 Psychologa
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w  Miedznie
do prowadzenia indywidualnych i grupowych warsztatów jako  psycholog
w  projekcie systemowym POKL
pt.,, Z optymizmem w przyszłość”
 
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Miedznie 
Informuje,  że w podanym terminie wpłynęły  2 oferty, które spełniają wymogi formalne:

                      1.     Pani Marta Leszczyńska zam. Jarnice

                      2.  Pani Dorota Mućk  zam. Węgrów            
                                    …

Read more Informacja z otwarcia ofert na stanowisko.

Miedzna, dn. 14.05.2012 r.
Ogłoszenie o naborze doradcy  zawodowego
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miedznie ogłasza nabór na doradcę zawodowego przy realizacji projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej pod tytułem “Z …

Read more Ogłoszenie o naborze doradcy zawodowego

 Miedzna, dn. 14.05.2012 r.
 Ogłoszenie  o naborze    psychologa 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miedznie ogłasza nabór na psychologa przy realizacji projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej pod tytułem “Z optymizmem w przyszłość” …

Read more Ogłoszenie o nabrze psychologa

„Z optymizmem w przyszłość”
 – projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,  realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miedznie w ramach:
 Poddziałanie 7.1.1
Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej
Działanie 7.1
Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji
             Priorytet VII
Promocja integracji społecznej
W ramach projektu organizowane są kursy i szkolenia: 

Kurs prawa jazdy kat. B
Kurs koparko – ładowarki
Kurs florystyki
Kurs podstawy …

Read more Plakat II

Back to top