– EFS w OPS

Wyniki zapytania ofertowego
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miedznie uprzejmie informuje,  iż w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 14.08.2014 r. w ramach projektu „Z optymizmem w przyszłość” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, dotyczącego organizacji i przeprowadzenia kursu kucharz ciastkarz dla 8 kobiet w wymiarze 50 godzin została wybrana firma  Maria Rachwał „EDUKATOR”, ul. Okrzei …

Read more Wyniki zapytania ofertowego na kurs kucharz ciastkarz

Protokół z otwarcia ofert na organizacje i przeprowadzenie kursu zawodowego
W związku z zapytaniem ofertowym  dotyczącym organizacji i przeprowadzenia kursu zawodowego :

Kurs kucharz ciastkarz  dla 8 kobiet w wymiarze 50 godzin, do dnia 03.09.2014r. do godziny 11:30  wpłynęło pięć ofert:

Zbiorcze zestawienie ofert poniżej niniejszego protokołu.

Nazwa firmy

Cena

Punktacja

DLAKADR.Pl sp. z o.o , ul. Nakielska 3, 01-106 Warszawa z …

Read more Protokół z otwarcia

Wyniki zapytania ofertowego
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miedznie uprzejmie informuje, iż w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 12.08.2014 r. w ramach projektu „Z optymizmem w przyszłość” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, dotyczącego organizacji wyjazdu integracyjnego do Warszawy dla 14 osób (uczestników projektu i zespołu projektowego) została wybrana firma  IZIS, Izabela Bogacka, ul. Sosnowa …

Read more Wyniki zapytania ofertowego na wyjazd integracyjny do Warszawy

Protokół z otwarcia ofert na organizacje wyjazdu integracyjnego do Warszawy
 
W związku z zapytaniem ofertowym  dotyczącym organizacji  wyjazdu integracyjnego do Warszawy dla 14 osób (uczestników projektu i zespołu projektowego) w wyznaczonym terminie do 01.09.2014r. do godziny 11.30 wpłynęło 5 ofert.

Zbiorcze zestawienie ofert poniżej niniejszego protokołu.

Nazwa  firmy

Cena

Punktacja

Biuro Podróży WADI, ul. Kowalska 61, 43-300 Bielsko – Biała  …

Read more Protokół z otwarcia

 
ZAPYTANIE OFERTOWE
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedznie  zaprasza Państwa do złożenia oferty rozeznania cenowego na organizację i przeprowadzenie  kursu zawodowego o    wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423  …

Read more Zapytanie ofertowe kucharz ciastkarz

 Miedzna, 12.08.2014 r.
     ZAPYTANIE OFERTOWE
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedznie  zaprasza Państwa do złożenia oferty rozeznania cenowego na organizację wyjazdu integracyjnego do Warszawy o    wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 …

Read more Zapytanie ofertowe na organizacje jednodniowego wyjazdu integracyjnego do Warszawy

Zapytanie ofertowe w celu rozeznania rynku – projekt systemowy POKL
“Z optymizmem w przyszłość”
Dotyczy: zapytania ofertowego w celu rozeznania rynku i oszacowania wartości zamówienia

W związku z realizowanym projektem systemowym współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, pod nazwą „Z optymizmem w przyszłość”, według umowy ramowej Nr UDA-POKL.07.01.01-14-205/10-03, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miedznie …

Read more Zapytanie ofertowe w celu rozeznania runku i oszacowania wartości zamówienia na kurs kucharz ciastkarz

Zapytanie ofertowe w celu rozeznania rynku – projekt systemowy POKL
“Z optymizmem w przyszłość”
Dotyczy: zapytania ofertowego w celu rozeznania rynku i oszacowania wartości zamówienia

W związku z realizowanym projektem systemowym współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, pod nazwą „Z optymizmem w przyszłość”, według umowy ramowej Nr UDA-POKL.07.01.01-14-205/10-03, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miedznie …

Read more Zapytanie ofertowe w celu rozeznania rynku i oszacowania wartości zakówienia na jednodniowy wyjazd integracyjny do Warszawy

 
Wyniki zapytania ofertowego
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miedznie uprzejmie informujemy, iż w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 10.06.2014 r. w ramach projektu „Z optymizmem w przyszłość” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, dotyczącego organizacji i przeprowadzenia kursów zawodowych:

Ofertę na przeprowadzenie kursu magazyniera z obsługą wózka jezdniowego, komputera i kasy fiskalnej złożyły następujące firmy:

Nazwa  firmy

Cena

Punktacja

Centrum …

Read more Wyniki zapytania ofertowego na kursy zawodowe

Wyniki zapytania ofertowego
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miedznie uprzejmie informujemy, iż w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 10.06.2014 r. w ramach projektu „Z optymizmem w przyszłość” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, dotyczącego organizacji i przeprowadzenia kursu prawa jazdy kat. B dla 1 uczestnika i kursu prawa jazdy kat. C dla 2 uczestników, otrzymaliśmy …

Read more Wyniki zapytania ofertowego na zorganizowanie kursu prawa jazdy kat. B i C

Back to top