– Projekt 2011

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miedznie realizował projekt systemowy pn.  „Z optymizmem w przyszłość” od 01.04.2011r. do 31.12.2011r.

W projekcie wzięło udział 10 osób: 8 kobiet i 2 mężczyzn. Celem  projektu było zwiększenie szans na podjęcie zatrudnienia, zwiększenie aktywności zawodowej osób bezrobotnych,  nieaktywnych zawodowo i niepełnosprawnych.

Na początku projektu zostało zorganizowane spotkanie integracyjno – informacyjne, podczas którego …

Read more “Z opymizmem w przyszłość” – podsumowanie

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedznie informuje, że w wyniku otwartego naboru na doradcę zawodowego dla potrzeb realizacji projektu systemowego pt. „Z optymizmem w przyszłość” współfinansowanego ze środków EFS w ramach POKL Priorytet VII „Promocja integracji społecznej”, Działanie 7.1 „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji”, Poddziałanie 7.1.1”Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej realizowanego …

Read more Ogłoszenie wyniku naboru doradcy zawodowego

 Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedznie informuje, że w wyniku otwartego naboru na psychologa dla potrzeb realizacji projektu systemowego pt. „Z optymizmem w przyszłość” współfinansowanego ze środków EFS w ramach POKL Priorytet VII „Promocja integracji społecznej”, Działanie 7.1 „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji”, Poddziałanie 7.1.1”Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej realizowanego …

Read more Ogłoszenie wyniku naboru psychologa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miedznie ogłasza nabór na doradce zawodowego przy realizacji projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej pod tytułem “Z optymizmem w przyszłość”. Projekt jest współfinansowany przez …

Read more Ogłoszenie o naborze doradcy zawodowego

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miedznie ogłasza nabór na psychologa przy realizacji projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej pod tytułem “Z optymizmem w przyszłość”. Projekt jest współfinansowany przez Unię …

Read more Ogłoszenie o naborze psychologa

„Z optymizmem w przyszłość”
 – projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,  realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miedznie w ramach:
 Poddziałanie 7.1.1
Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej
Działanie 7.1
Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji
             Priorytet VII
Promocja integracji społecznej
W ramach projektu organizowane są kursy i szkolenia: 

Kurs prawa jazdy kat. B
Kurs koparko – ładowarki
Kurs florystyki
Kurs podstawy …

Read more Plakat II

„Z optymizmem w przyszłość”
 Projekt realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miedzniew ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny
     Priorytet VII
Promocja integracji społecznej 
Działanie 7.1
Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji 
Poddziałanie 7.1.1
Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                          

Read more Plakat

Kontynuacja projektu w 2011r.

W ramach projektu „Z optymizmem w przyszłość” będą organizowane  kursy i szkolenia

w okresie od 01.04. 2011r. do 31.12.2011r.

Kurs prawa jazdy kat. B
Kurs koparko –ładowarki
Kurs florystyki
Kurs podstawy obsługi komputera
Szkolenie z doradcą zawodowym
Szkolenie z psychologiem

 

Read more Informacja

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miedznie ul. Plac Wolności 8, ogłasza nabór otwarty dla beneficjentów, którzy chcą uczestniczyć w projekcie systemowym

„Z OPTYMIZMEM W PRZYSZŁOŚĆ”

współfinansowanym ze środków EFS w ramach

Poddziałania 7.1.1 „ Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”.

Działania 7.1 „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji społecznej”

Priorytet VII „ Promocja integracji społecznej”

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

w …

Read more Ogłoszenie

Ogłoszenie wyniku naboru na stanowisko
koordynatora projektu systemowego
o wyniku naboru na stanowisko koordynatora projektu systemowego w ramach POKL, Priorytet VII. Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, Projekt systemowy pn. „Z optymizmem w przyszłość”, ogłoszonego w dniu 15.03.2011 r. na stronie internetowej …

Read more Ogłoszenie wyniku naboru na stanowisko koordynatora projektu systemowego

Back to top