– Projekt 2012

                                     Miedzna dnia 04.09.2012r.
 ZAPYTANIE OFERTOWE
 Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedznie  zaprasza Państwa do złożenia oferty rozeznania cenowego na zorganizowanie.

Dwudniowego wyjazdu integracyjnego dla 10 uczestników projektu  „Z optymizmem w przyszłość” oraz 4 pracowników GOPS w Miedznie (obsługa projektu) do Krakowa – Wieliczki – Zakopanego.
Termin wyjazdu Termin wyjazdu zostanie uzgodniony z Wykonawcą, po rozstrzygnięciu zapytania ofertowego
Planujemy zorganizować …

Read more Oferta na zorganizowanie dwudniowego wyjazdu integracyjnego

Miedzna, dnia 10.07.2012r.          
ZAPYTANIE OFERTOWE
 Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedznie  zaprasza Państwa do złożenia oferty rozeznania cenowego na organizację i przeprowadzenie:

 –  kursu prawa jazdy kat. B  dla  4 uczestniczek/uczestników.  

– kursu prawa jazdy kat. C  dla 1 uczestnika/uczestniczki.

Wymiar godzin ww. kursów powinien być zgodny z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2005r. w …

Read more Zapytanie ofertowe – kurs prawa jazdy kat. B i C

Miedzna, dnia 10.07.2012r.
ZAPYTANIE OFERTOWE
 Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedznie  zaprasza Państwa do złożenia oferty rozeznania cenowego na organizację i przeprowadzenie:

–  kursu magazynier z  obsługą wózka jezdniowego, komputera i kasy fiskalnej dla 4 osób w wymiarze 138 godzin.

–  kursu kucharz małej gastronomi dla 8 osób w wymiarze 90 godzin.
Kod zamówienia wg wspólnego słownika zamówień:
80.00.00.00-4 …

Read more Zapytanie ofertowe – kurs magazynier z obsługą wózka jezdniowego, komputera i kasy fiskalnej, kurs kucharz małej gastronomi

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Miedznie 
informuje o wynikach naboru na stanowisko 
Doradcy zawodowego
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Miedznie
do prowadzenia indywidualnych i grupowych warsztatów jako doradca zawodowy w projekcie systemowym POKL
pt. ,,Z optymizmem w przyszłość” 
Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana:
Pani Małgorzata Dubowik, zam. Łomża 
Uzasadnienie:
Pani Małgorzata Dubowik spełnia określone w …

Read more Wyniki naboru na doradcę zawodowego

Informacja z otwarcia ofert na stanowisko: 
 Doradcy zawodowego
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w  Miedznie
do prowadzenia indywidualnych i grupowych warsztatów jako doradca zawodowy w projekcie systemowym POKL
pt. ,,Z optymizmem w przyszłość”
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Miedznie 
Informuje, że w podanym terminie wpłynęła 1 oferta, która spełnia wymogi formalne:
Pani Małgorzaty Dubowik  , zam. Łomża
                                     
                                    Kierownik
                                   Gminnego Ośrodka …

Read more Informacja z otwarcia ofert na stanowisko:

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Miedznie
 
informuje o wynikach naboru na stanowisko
 
Psychologa
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Miedznie
do prowadzenia indywidualnych i grupowych warsztatów jako psycholog        w projekcie systemowym POKL
pt.,, Z optymizmem w przyszłość”
 
Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww.

stanowisko została wybrana:

 
Pani Dorota Mućk zam. Wegrów
 
Uzasadnienie:
Pani Dorota Mućk spełnia określone w ogłoszeniu wymagania tj …

Read more Wyniki naboru na psychologa

Informacja z otwarcia ofert na stanowisko:
 Psychologa
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w  Miedznie
do prowadzenia indywidualnych i grupowych warsztatów jako  psycholog
w  projekcie systemowym POKL
pt.,, Z optymizmem w przyszłość”
 
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Miedznie 
Informuje,  że w podanym terminie wpłynęły  2 oferty, które spełniają wymogi formalne:

                      1.     Pani Marta Leszczyńska zam. Jarnice

                      2.  Pani Dorota Mućk  zam. Węgrów            
                                    …

Read more Informacja z otwarcia ofert na stanowisko.

Miedzna, dn. 14.05.2012 r.
Ogłoszenie o naborze doradcy  zawodowego
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miedznie ogłasza nabór na doradcę zawodowego przy realizacji projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej pod tytułem “Z …

Read more Ogłoszenie o naborze doradcy zawodowego

 Miedzna, dn. 14.05.2012 r.
 Ogłoszenie  o naborze    psychologa 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miedznie ogłasza nabór na psychologa przy realizacji projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej pod tytułem “Z optymizmem w przyszłość” …

Read more Ogłoszenie o nabrze psychologa

 

W dniu 13 lutego 2012 r. odbyło się posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej projektu „Z optymizmem w przyszłość””. Do udziału w projekcie formalne zgłoszenie złożyło 12 osób. Komisja wyłoniła 10 osób spełniających kryteria udziału w projekcie, 2 osoby  umieszczono na liście rezerwowej. Wszystkie osoby zostały poinformowane o decyzji komisji w formie pisemnej,

Read more Informacja z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej projektu “Z optymizmem w przyszłość”

Back to top