– Projekt 2013

P.O. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Miedznie
informuje o wynikach naboru na stanowisko 
Psychologa
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Miedznie
do prowadzenia indywidualnych i grupowych warsztatów jako psycholog        w projekcie systemowym POKL
pt.,, Z optymizmem w przyszłość” 
Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana:
Pani Dorota Mućk zam. Wegrów 
Uzasadnienie:
Pani Dorota Mućk spełnia określone w ogłoszeniu …

Read more Wyniki naboru na stanowisko psychologa

P.O. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Miedznie
informuje o wynikach naboru na stanowisko 
Doradcy zawodowego
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Miedznie
do prowadzenia indywidualnych i grupowych warsztatów jako doradca zawodowy w projekcie systemowym POKL
pt. ,,Z optymizmem w przyszłość”
 Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana:
Pani Małgorzata Dubowik, zam. Łomża
Uzasadnienie:
Pani Małgorzata Dubowik spełnia określone …

Read more Wyniki naboru na stanowisko doradcy zawodowego

Informacja z otwarcia ofert na stanowisko:
  Psychologa
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w  Miedznie
do prowadzenia indywidualnych i grupowych warsztatów jako  psycholog
w  projekcie systemowym POKL
pt.,, Z optymizmem w przyszłość”
 P.O. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Miedznie
 Informuje,  że w podanym terminie wpłynęły  1 oferta, która spełnia wymogi formalne:
 1.  Pani Dorota Mućk  zam. Węgrów
 
                            P.O. Kierownika
                                   Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
                                    w …

Read more Informacja z otwarcia ofert na stanowisko psychologa

Informacja z otwarcia ofert na stanowisko:
  Doradcy zawodowego
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w  Miedznie
do prowadzenia indywidualnych i grupowych warsztatów jako doradca zawodowy w projekcie systemowym POKL
pt. ,,Z optymizmem w przyszłość”
     P.O. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
  w Miedznie
 Informuje, że w podanym terminie wpłynęła 1 oferta, która spełnia wymogi formalne:
 Pani Małgorzaty Dubowik  , zam. Łomża
                                                                                                                                                                              
                                    
                                                                                    P.O …

Read more Informacja z otwarcia ofert na stanowisko doradcy zawodowego

Miedzna, dn. 12.02.2013r.
Ogłoszenie o naborze psychologa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miedznie ogłasza nabór na psychologa przy realizacji projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej pod tytułem “Z optymizmem w przyszłość” …

Read more Ogłoszenie o naborze psychologa

Miedzna, dn. 12.02.2013 r.

Ogłoszenie o naborze doradcy zawodowego
 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miedznie ogłasza nabór na doradcę zawodowego przy realizacji projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej pod tytułem “Z …

Read more Ogłoszenie o naborze doradcy zawodowego

OGŁOSZENIE
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miedznie ul. Plac Wolności 3, ogłasza dodatkowy  nabór otwarty dla beneficjentów, którzy chcą uczestniczyć w projekcie systemowym
„Z OPTYMIZMEM W PRZYSZŁOŚĆ”
współfinansowanym ze środków EFS w ramach
Poddziałania 7.1.1 „ Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”.
Działania 7.1 „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji społecznej”
Priorytet VII „ Promocja integracji społecznej”
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
w …

Read more Dodatkowy nabór uczestników do projektu

OGŁOSZENIE
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miedznie ul. Plac Wolności 3, ogłasza nabór otwarty dla beneficjentów, którzy chcą uczestniczyć w projekcie systemowym
„Z OPTYMIZMEM W PRZYSZŁOŚĆ”
współfinansowanym ze środków EFS w ramach
Poddziałania 7.1.1 „ Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”.
Działania 7.1 „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji społecznej”
Priorytet VII „ Promocja integracji społecznej”
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
w …

Read more Nabór uczestników do projektu

Back to top