– Informacje

Jest nam bardzo miło poinformować Państwa o stworzeniu naszej pierwszej strony internetowej.
Mamy nadzieję, że ułatwi ona Państwu kontakt.
Na naszej stronie internetowej znajdziecie Państwo najnowsze informacje dotyczące działalności Ośrodka Pomocy Społecznej.

mgr Aneta Błońska – kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedznie

tel. (25) 691-83-34 w. 24

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Plac Wolności 3
07-106 Miedzna
tel.  (25) 691-83-34
fax. (25) 691-83-34
e-mail: ps.gopsmiedzna@op.pl
NIP 8241566641
REGON …

Read more Witamy na stronie GOPS-u w Miedznie

 

 

 

Karta Dużej Rodziny – Ogłoszenie

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miedznie informuje, iż w związku z wejściem w życie w dniu 16 czerwca 2014 r. Uchwały Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków …

Read more Karta Dużej Rodziny

 Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedznie informuje, że w wyniku otwartego naboru na psychologa dla potrzeb realizacji projektu systemowego pt. „Z optymizmem w przyszłość” współfinansowanego ze środków EFS w ramach POKL Priorytet VII „Promocja integracji społecznej”, Działanie 7.1 „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji”, Poddziałanie 7.1.1”Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej realizowanego …

Read more Ogłoszenie wyniku naboru psychologa

Kontynuacja projektu w 2011r.

W ramach projektu „Z optymizmem w przyszłość” będą organizowane  kursy i szkolenia

w okresie od 01.04. 2011r. do 31.12.2011r.

Kurs prawa jazdy kat. B
Kurs koparko –ładowarki
Kurs florystyki
Kurs podstawy obsługi komputera
Szkolenie z doradcą zawodowym
Szkolenie z psychologiem

 

Read more Informacja

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miedznie od 01.07.2010r. do 31.12.2010r. realizował projekt systemowy „Z optymizmem w przyszłość”.

W projekcie brało udział 10 kobiet długotrwale bezrobotnych (chociaż wzięto pod uwagę zasadę równości szans zarówno kobiet i mężczyzn, zgłosiły się same kobiety).

Celem głównym projektu było zwiększenie aktywności zawodowej osób długotrwale bezrobotnych korzystających z pomocy społecznej.

W ramach projektu …

Read more Z optymizmem w przyszłość – podsumowanie

Back to top