– Menu boczne

 Miedzna dnia 14.10.2011r.
 ZAPYTANIE OFERTOWE
 Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedznie  zaprasza Państwa do złożenia oferty rozeznania cenowego na przeprowadzenie.

Jednodniowego wyjazdu integracyjnego  dla 10 uczestników projektu „ Z optymizmem w przyszłość” oraz 4 pracowników GOPS w Miedznie (obsługa projektu) do Kazimierza Dolnego.

2.      Termin wyjazdu

Termin wyjazdu zostanie uzgodniony z Wykonawcą, po rozstrzygnięciu zapytania ofertowego

Planujemy zorganizować jednodniowy wyjazd …

Read more Oferta na zorganizowanie wycieczki

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedznie zaprasza do złożenia oferty rozeznania cenowego na przeprowadzenie „Kursu koparko – ładowarki” dla 2 osób, w skład którego wejdą:

koszt kursu,

egzamin państwowy,

badania lekarskie niezbędne do uczestnictwa w kursie,

serwis kawowy + obiad.

Powyższy kurs zostanie przeprowadzony w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII „ Promocja integracji społecznej” …

Read more Zapytanie ofertowe – kurs obsługi koparko – ładowarki

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedznie zaprasza do złożenia oferty rozeznania cenowego na przeprowadzenie „Kursu prawa jazdy kat.B” dla 6 osób. w którego skład wejdą:

30 godzin zajęć teoretycznych i 30 godzin zajęć praktycznych,

pomoce naukowe,

badania lekarskie,

egzamin państwowy.

Powyższy kurs zostanie przeprowadzony w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII „ Promocja integracji społecznej” …

Read more Zapytanie ofertowe – kurs na prawo jazdy kat. B

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedznie zaprasza do złożenia oferty rozeznania cenowego na przeprowadzenie .

1. Kurs florystyki dla 8 osób w wymiarze 120 godzin wraz z serwisem kawowym.

Miejsce wykonania w/w kursu określi oferent. Powyższy kurs zostanie przeprowadzony w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII „Promocja integracji społecznej”, Działanie 7.1 „Rozwój i upowszechnienie aktywnej …

Read more Zapytanie ofertowe – kurs florystyki

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedznie  zaprasza  do złożenia oferty rozeznania cenowego na przeprowadzenie .

1. Kurs podstawy obsługi  komputera dla 10 osób w wymiarze 40 godzin wraz z serwisem kawowym.

Miejsce wykonania w/w kursu określi oferent. Powyższy kurs zostanie przeprowadzony  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII „Promocja integracji społecznej”, Działanie 7.1 „Rozwój i …

Read more Zapytanie ofertowe – kurs podstawy obsługi komputera

Back to top