– Kurs florystyki

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedznie zaprasza do złożenia oferty rozeznania cenowego na przeprowadzenie .

1. Kurs florystyki dla 8 osób w wymiarze 120 godzin wraz z serwisem kawowym.

Miejsce wykonania w/w kursu określi oferent. Powyższy kurs zostanie przeprowadzony w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII „Promocja integracji społecznej”, Działanie 7.1 „Rozwój i upowszechnienie aktywnej …

Read more Zapytanie ofertowe – kurs florystyki

Back to top