– Kurs podstawy obsługi komputera

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedznie  zaprasza  do złożenia oferty rozeznania cenowego na przeprowadzenie .

1. Kurs podstawy obsługi  komputera dla 10 osób w wymiarze 40 godzin wraz z serwisem kawowym.

Miejsce wykonania w/w kursu określi oferent. Powyższy kurs zostanie przeprowadzony  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII „Promocja integracji społecznej”, Działanie 7.1 „Rozwój i …

Read more Zapytanie ofertowe – kurs podstawy obsługi komputera

Back to top