– Oferty pracy

         Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedznie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Ośrodku Pomocy Społecznej w Miedznie , ul. Plac Wolności 3, 07-106 Miedzna.
1. Miejsce pracy: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miedznie
2. Wymagania niezbędne wobec kandydata:
– posiadanie obywatelstwa polskiego,
– pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
– …

Read more Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko ds. Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego

Protokół
z przeprowadzonego naboru na stanowisko
Asystenta Rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w
Miedznie 

Nabór ogłoszono dnia 10.03.2017r.   umieszczając informacje na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej.
W wyniku ogłoszenia o naborze na w/w stanowisko wpłynęła 1 oferta.
W związku z powyższym została wybrana kandydatura P. Jolanty Ścięgosz, zam. Miedzna, która spełnia wymagania potrzebne na w/w stanowisko.

Miedzna …

Read more Protokół z naboru asystenta rodziny

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MIEDZNIE
ul. Plac Wolności 3, 07-106 Miedzna
zatrudni ASYSTENTA RODZINY
 

 

FORMA ZATRUDNIENIA – UMOWA ZLECENIE

Przewidywany termin zatrudnienia: marzec 2017r.

Okres zatrudnienia 15.03.2017r. do 31.12.2017r.

I. Wymagania niezbędne:

1. Asystentem rodziny może być osoba, która:
1) posiada:
a) wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub
b) wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione …

Read more Ogłoszenie o naborze na stanowisko asystenta rodziny

Miedzna, dnia 20 czerwca 2016 roku.

 
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko ds.
Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedznie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Ośrodku Pomocy Społecznej w Miedznie , ul. Plac Wolności 3, 07-106 Miedzna.
1. Miejsce pracy: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miedznie

2. Wymagania niezbędne wobec kandydata:
– posiadanie …

Read more Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko ds. Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego

 

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MIEDZNIE
ul. Plac Wolności 3, 07-106 Miedzna
zatrudni ASYSTENTA RODZINY
FORMA ZATRUDNIENIA – UMOWA ZLECENIE

Przewidywany termin zatrudnienia: maj 2016r.

Okres zatrudnienia 01.05.2016r. do 31.12.2016r.

I. Wymagania niezbędne:

1. Asystentem rodziny może być osoba, która:
1) posiada:
a) wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub
b) wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem …

Read more Ogłoszenie o naborze na stanowisko asystenta rodziny

Miedzna, 2016.03.29

   Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Karolina Guzek, zam. Wrotnów.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

   Pani Karolina Guzek uzyskała w sumie największą ilość punktów z rozmowy kwalifikacyjnej oraz spełniła wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na w/w stanowisko.

/-/ Aneta Błońska
kierownik GOPS Miedzna

Uwaga! Serwis używa cookies (brak zmiany ustawienia oznacza …

Read more Informacja o wynikach naboru na stanowisko referenta ds. świadczenia wychowawczego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Miedznie

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedzna ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Miedzna, ul. Plac Wolności 3, 07-106 Miedzna.

 

Podstawowe wymagania:

1) obywatelstwo polskie,

2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

3) osoba nie karana za przestępstwa umyślne,

4) umiejętność organizacji pracy własnej i współpracy w zespole,

5) umiejętność …

Read more OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE REFERENTA ds. ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH

 

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MIEDZNIE
 ul. Plac Wolności 3, 07-106 Miedzna
zatrudni ASYSTENTA RODZINY

FORMA ZATRUDNIENIA – UMOWA ZLECENIE
I. Wymagania niezbędne:
1. Asystentem rodziny może być osoba, która:
1) posiada:
a) wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub
b) wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną …

Read more Ogłoszenie o naborze na stanowisko asystenta rodziny

Back to top