– Ogłoszenia

 GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MIEDZNIE
 ul. Plac Wolności 3, 07-106 Miedzna
zatrudni ASYSTENTA RODZINY
FORMA ZATRUDNIENIA – UMOWA ZLECENIE

Przewidywany termin zatrudnienia: maj 2015r.

Okres zatrudnienia 01.05.2015r. do 31.12.2015r.

I. Wymagania niezbędne:

1. Asystentem rodziny może być osoba, która:
1) posiada:
a) wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub
b) wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione …

Read more Ogłoszenie o naborze na stanowisko asystenta rodziny

PROTOKÓŁ
 Z PRZEPROWADZONEGO NABORU NA STANOWISKO ASYSTENTA
RODZINY W GMINNYM   OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W  MIEDZNIE
 
Termin składania dokumentów na stanowisko asystenta rodziny upłynął dnia 20.06.2014r. do godz. 15.30. W wyniku ogłoszenia o naborze  wpłynęło 3 oferty, tzn.:

Pani Jolanta Gręda
Pani Jolanta Ścięgosz
Pani Olga Kocon

Zastosowano następującą technikę naboru:

Etap I. Weryfikacja ofert.

Etap II.  Rozmowa kwalifikacyjna.

Komisja dokonała analizy dokumentów  pod względem …

Read more Wyniki naboru na asystenta rodziny

 

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MIEDZNIE
 ul. Plac Wolności 3, 07-106 Miedzna
zatrudni ASYSTENTA RODZINY

FORMA ZATRUDNIENIA – UMOWA ZLECENIE
 
I. Wymagania niezbędne:
1. Asystentem rodziny może być osoba, która:
1) posiada:
a) wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub
b) wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną …

Read more Ogłoszenie o naborze na stanowisko asystenta rodziny

 

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MIEDZNIE
 ul. Plac Wolności 3, 07-106 Miedzna
zatrudni ASYSTENTA RODZINY

FORMA ZATRUDNIENIA – UMOWA ZLECENIE
I. Wymagania niezbędne:
1. Asystentem rodziny może być osoba, która:
1) posiada:
a) wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub
b) wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną …

Read more Ogłoszenie o naborze na stanowisko asystenta rodziny

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miedznie ogłasza nabór na doradce zawodowego przy realizacji projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej pod tytułem „Z optymizmem w przyszłość”. Projekt jest współfinansowany przez …

Read more Ogłoszenie o naborze doradcy zawodowego

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miedznie ogłasza nabór na psychologa przy realizacji projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej pod tytułem „Z optymizmem w przyszłość”. Projekt jest współfinansowany przez Unię …

Read more Ogłoszenie o naborze psychologa

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miedznie ul. Plac Wolności 8, ogłasza nabór otwarty dla beneficjentów, którzy chcą uczestniczyć w projekcie systemowym

„Z OPTYMIZMEM W PRZYSZŁOŚĆ”

współfinansowanym ze środków EFS w ramach

Poddziałania 7.1.1 „ Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”.

Działania 7.1 „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji społecznej”

Priorytet VII „ Promocja integracji społecznej”

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

w …

Read more Ogłoszenie

Ogłoszenie wyniku naboru na stanowisko
koordynatora projektu systemowego
o wyniku naboru na stanowisko koordynatora projektu systemowego w ramach POKL, Priorytet VII. Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, Projekt systemowy pn. „Z optymizmem w przyszłość”, ogłoszonego w dniu 15.03.2011 r. na stronie internetowej …

Read more Ogłoszenie wyniku naboru na stanowisko koordynatora projektu systemowego

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miedznie
Ogłasza nabór na stanowisko
KOORDYNATORA PROJEKTU SYSTEMOWEGO
pt.:” Z optymizmem w przyszłość”
stanowisko pracy finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
 

 

Wymagania:

wykształcenie wyższe,
przygotowanie merytoryczne do realizacji projektów unijnych na lata 2007-2013, doświadczenie w pracach nad realizacją  projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
znajomość zasad realizacji i rozliczania …

Read more Nabór na stanowisko koordynator projektu systemowego

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miedznie ul. Plac Wolności 8 ogłasza nabór otwarty dla beneficjentów, którzy chcą uczestniczyć w projekcie systemowym

„Z OPTYMIZMEM W PRZYSZŁOŚĆ”

współfinansowany ze środków EFS w ramach

Poddziału 7.1.1 „ Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”.

Działania 7.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji społecznej”

Priorytet VII „ Promocja integracji społecznej”

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

w …

Read more Ogłoszenie

Back to top