– Przetarg 2013

na:  Zorganizowanie i przeprowadzenie wyjazdu integracyjnego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dla osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo oraz rolników będących uczestnikami projekt systemowego realizowanego przez GOPS Miedzna współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pt. „ Z optymizmem w przyszłość”

1. Informacja o wyborze oferty

Read more Informacja o wyborze oferty

 
Miedzna: Zorganizowanie i przeprowadzenie wyjazdu integracyjnego współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dla osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo oraz rolników będących uczestnikami projekt systemowego realizowanego przez GOPS Miedzna współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pt. Z optymizmem w przyszłość
Numer ogłoszenia: 317602 – 2013; data zamieszczenia: 07.08.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi
Zamieszczanie …

Read more Przetarg ogłoszony na dzień 16.08.2013r.

na  „Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dla osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo oraz rolników będących uczestnikami projekt systemowego realizowanego przez GOPS Miedzna współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pt. „ Z optymizmem w przyszłość”

 

Informacja o wyborze ofert.doc

 

Read more Informacja o wyborze oferty

 
Miedzna: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dla osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo oraz rolników będących uczestnikami projekt systemowego realizowanego przez GOPS Miedzna współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pt. Z optymizmem w przyszłość.
Numer ogłoszenia: 217350 – 2013; data zamieszczenia: 06.06.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: …

Read more Ogłoszenie o przetaru nieograniczonym

Back to top