– Pomoc społeczna

Pomoc społeczna:

1. Kamila Postek – pracownik socjalny, praca w terenie.

Region opiekuńczy: Miedzna, Warchoły, Tchórzowa, Zuzułka, Międzyleś,  Rostki, Wrotnów, Orzeszówka, Wrzoski, Wola Orzeszowska, Ugoszcz, Żeleźniki, Poszewka.

2. Agnieszka Magiera – aspirant pracy socjalnej

Back to top