Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miedznie

 Miedzna, 12.08.2014 r.
     ZAPYTANIE OFERTOWE
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedznie  zaprasza Państwa do złożenia oferty rozeznania cenowego na organizację wyjazdu integracyjnego do Warszawy o    wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 …

Read more Zapytanie ofertowe na organizacje jednodniowego wyjazdu integracyjnego do Warszawy

Zapytanie ofertowe w celu rozeznania rynku – projekt systemowy POKL
„Z optymizmem w przyszłość”
Dotyczy: zapytania ofertowego w celu rozeznania rynku i oszacowania wartości zamówienia

W związku z realizowanym projektem systemowym współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, pod nazwą „Z optymizmem w przyszłość”, według umowy ramowej Nr UDA-POKL.07.01.01-14-205/10-03, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miedznie …

Read more Zapytanie ofertowe w celu rozeznania runku i oszacowania wartości zamówienia na kurs kucharz ciastkarz

Zapytanie ofertowe w celu rozeznania rynku – projekt systemowy POKL
„Z optymizmem w przyszłość”
Dotyczy: zapytania ofertowego w celu rozeznania rynku i oszacowania wartości zamówienia

W związku z realizowanym projektem systemowym współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, pod nazwą „Z optymizmem w przyszłość”, według umowy ramowej Nr UDA-POKL.07.01.01-14-205/10-03, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miedznie …

Read more Zapytanie ofertowe w celu rozeznania rynku i oszacowania wartości zakówienia na jednodniowy wyjazd integracyjny do Warszawy

 
Wyniki zapytania ofertowego
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miedznie uprzejmie informujemy, iż w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 10.06.2014 r. w ramach projektu „Z optymizmem w przyszłość” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, dotyczącego organizacji i przeprowadzenia kursów zawodowych:

Ofertę na przeprowadzenie kursu magazyniera z obsługą wózka jezdniowego, komputera i kasy fiskalnej złożyły następujące firmy:

Nazwa  firmy

Cena

Punktacja

Centrum …

Read more Wyniki zapytania ofertowego na kursy zawodowe

Wyniki zapytania ofertowego
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miedznie uprzejmie informujemy, iż w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 10.06.2014 r. w ramach projektu „Z optymizmem w przyszłość” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, dotyczącego organizacji i przeprowadzenia kursu prawa jazdy kat. B dla 1 uczestnika i kursu prawa jazdy kat. C dla 2 uczestników, otrzymaliśmy …

Read more Wyniki zapytania ofertowego na zorganizowanie kursu prawa jazdy kat. B i C

PROTOKÓŁ
 Z PRZEPROWADZONEGO NABORU NA STANOWISKO ASYSTENTA
RODZINY W GMINNYM   OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W  MIEDZNIE
 
Termin składania dokumentów na stanowisko asystenta rodziny upłynął dnia 20.06.2014r. do godz. 15.30. W wyniku ogłoszenia o naborze  wpłynęło 3 oferty, tzn.:

Pani Jolanta Gręda
Pani Jolanta Ścięgosz
Pani Olga Kocon

Zastosowano następującą technikę naboru:

Etap I. Weryfikacja ofert.

Etap II.  Rozmowa kwalifikacyjna.

Komisja dokonała analizy dokumentów  pod względem …

Read more Wyniki naboru na asystenta rodziny

 
Informacja o zmianie w treści zapytania ofertowego z dnia 10.06.2014r.

W związku z zapytaniem ofertowym z dnia 10.06.2014r.  dot. organizowania i przeprowadzenia kursów zawodowych  w ramach projektu ,,Z optymizmem w przyszłość” zamawiający Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miedznie informuje, że nastąpiła zmiana liczby godzin praktycznych i teoretycznych kursu magazynier z obsługą wózka widłowego, komputera i kas …

Read more Informacja o zmianie w treści zapytania ofertowego z dnia 10.06.2014r. kurs magazynier z obsługą wózka jezdniowego, komputera i kasy fiskalnej, kurs obsługi komputera i kas fiskalnych i kurs florystyki i bukieciarstwa

 
ZAPYTANIE OFERTOWE 
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedznie zaprasza Państwa do złożenia oferty rozeznania cenowego na organizację i przeprowadzenie  kursów zawodowych o    wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423  z …

Read more Zapytanie ofertowe – kurs prawa jazdy kat. B i C

 

 
ZAPYTANIE OFERTOWE
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedznie zaprasza Państwa do złożenia oferty rozeznania cenowego na organizację i przeprowadzenie  kursów zawodowych o    wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423  z …

Read more Zapytanie ofertowe – kurs magazynier z obsługą wózka jezdniowego, komputera i kasy fiskalnej, kurs obsługi komputera i kas fiskalnych i kurs florystyki i bukieciarstwa

 

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MIEDZNIE
 ul. Plac Wolności 3, 07-106 Miedzna
zatrudni ASYSTENTA RODZINY

FORMA ZATRUDNIENIA – UMOWA ZLECENIE
 
I. Wymagania niezbędne:
1. Asystentem rodziny może być osoba, która:
1) posiada:
a) wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub
b) wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną …

Read more Ogłoszenie o naborze na stanowisko asystenta rodziny

Back to top