– Protokół z naboru asystenta rodziny

Protokół

z przeprowadzonego naboru na stanowisko

Asystenta Rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w

Miedznie

 

 

  1. Nabór ogłoszono dnia 16.04.2015r.   umieszczając informacje na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej.
  2. W wyniku ogłoszenia o naborze na w/w stanowisko wpłynęła 1 oferta.
  3. W związku z powyższym została wybrana kandydatura P. Jolanty Ścięgosz, zam. Miedzna, która spełnia wymagania potrzebne na w/w stanowisko.

 

Miedzna, dnia 04.05.2015r.

.

About Author

Back to top